fbpx

Harvard Business Review’n artikkeli viime vuoden loppupuolelta tuo esiin asian, joka kaikkien työantajien olisi syytä ottaa huomioon mitä suurimmassa määrin. Työn merkityksellisyys on korvaamattoman tärkeä tekijä.

Asiaa on myös tutkittu monella eri tapaa. Mainitussa artikkelissa esitellään tutkimustuloksia amerikkalaisista työntekijöistä, joista selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä olisi valmis ansaitsemaan vähemmän tehdäkseen merkityksellisempää työtä.

Mutta kuinka paljon vähemmän työntekijät olisivat valmiita ansaitsemaan?

Tutkimuksen mukaan työntekijät olisivat valmiita luopumaan 23 prosentista tuloistaan (koko loppuelämänsä ajan), jos heidän työnsä olisi johdonmukaisesti merkityksellistä. Toisen kyselyn mukaan taas esimerkiksi 80 prosenttia vastaajista olisi valmis luopumaan 20 prosentin palkankorotuksesta, jos heillä olisi sen sijaan esimies, joka välittäisi siitä, että he onnistuvat työssään ja löytävät siitä merkitystä.

Artikkelissa esitellään myös muita kiinnostavia löydöksiä, varsinkin organisaatioiden näkökulmasta katsottuna.

Työnsä selkeästi merkitykselliseksi kokevat työntekijät tekivät keskimäärin tunnin enemmän töitä viikossa ja olivat kaksi päivää vuodessa vähemmän palkallisesti poissa töistä.

Nämä työntekijät voivat lisäksi työssään paremmin, mikä taas yleensä korreloi työn tuottavuuden kanssa. Vakiintuneiden työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden välisten kertoimien mukaan tämän seikan voidaan artikkelin mukaan olettaa tarkoittavan vuodessa noin 9000 dollarin eroa tuottavuudessa työnsä merkitykselliseksi kokevien hyväksi.

Yhä, työnsä merkitykselliseksi kokevat työntekijät olivat 69 prosenttia epätodennäköisemmin suunnittelemassa työpaikan vaihtamista seuraavan puolen vuoden aikana ja he myös ymmärrettävästi viihtyivät keskimäärin pidempään työpaikoissaan. Tunnetusti lähtevien työntekijöiden korvaaminen on yleensä erittäin kallista ja vaivalloista organisaatioille, joten asialla on jälleen samalla selkeä rahallinen merkityksensä.

Syitä organisaatioille huomioida työn merkityksellisyys on muitakin. Artikkelissa ei tuoda asiaa esille, mutta varmasti myös parhaiden työntekijöiden houkutteleminen organisaatioihin on yhtä lailla kytköksissä työn koettuun merkityksellisyyteen. Tunto-palvelun ja vastaavien kanavien päivinä tällaiset seikat korostuvat entisestään, kuten aiemmin blogissammekin kirjoitimme.

Kaikkien edellä mainittujen seikkojen valossa onkin lähes uskomatonta, mitä artikkeli kertoo nykytilanteesta: Keskimäärin työntekijät arvioivat nykyisen työnsä vain puolittain niin merkitykselliseksi kuin se voisi olla. Vain yksi kahdestakymmenestä koki, että heidän työnsä oli niin merkityksellistä kuin se voisi parhaimmassa tapauksessa ikinä olla.

Miten sitten lisätä ja tukea työn merkityksellisyyttä?

Artikkelissa ehdotetaan jälleen samoihin tutkimustuloksiin perustuen useita ratkaisuja tilanteen parantamiseksi organisaatioissa.

Keinovalikoimassa on monenlaisia, varsin tutunkin kuuloisia asioita, kuten merkityksellisyyden tukemista organisaatioiden sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin kehittämisen keinoin. Kirjoittajat myös korostavat, kuinka tärkeää on huomioida, että ihmiset tulevat erilaisista taustoista ja työskentelevät erilaisissa työnkuvissa ja näin ollen samalla työn merkityksellisyys muodostuu eri ihmisille hyvin eri tavoin.

Parannukset edellä mainituissa asioissa työn merkityksellisyyden vahvistamiseksi tuottavat yleensä tuloksia, jotka ovat selkeästi todennettavissa.

Kiinnostavasti kirjoittajat yhä korostavat sitä, miten kaiken työn muuttaminen tietotyöksi, tai arkisemmin sanoen työntekijöiden itsenäisemmän ajattelemisen kannustaminen ja mahdollistaminen, on yksi työn merkityksellisyyden avaintekijöistä. Myös tästä olemme blogissamme jo kirjoittaneet aiemmin.

Keinot merkityksellisyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi työpaikoilla ovat varmasti ylipäänsä monet. Tarjoamamme eettinen palvelumuotoilu tarjoaa yhden tien eteenpäin.

Tärkeää on joka tapauksessa selkeästi tunnistaa työn merkityksellisyyden haasteen olemassaolo ja pohtia, miten organisaatiot voisivat reagoida siihen paremmin.

Kaiken edellä sanotun valossa on selkeästi nähtävissä, että organisaatioille merkityksellisyyden huomioiminen ei ole ainoastaan menestystekijä vaan nykyisin pikemmin asia, jota ei yksinkertaisesti ole varaa olla huomioimatta.

Heikki / EthosWork