fbpxOta uusi näkymä kanssamme.


Miksi tarjoamme eettistä palvelumuotoilua organisaatioille?


1. Asiakkaiden vuoksi

Tuotteiden ja palveluiden on erottauduttava yhä kiristyvässä kilpailussa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Etiikka on merkittävä erottautumistekijä, jolle harva organisaatio osaa vielä kovin hyvin rakentaa.

Esimerkiksi markkinoinnissa muodikas datalähtöisyys saattaa antaa toiminnalle suuntaa, mutta etiikka voi sen sijaan antaa luonteen, joka on avainasemassa. Data on muutenkin hyvä renki, mutta huono isäntä. Oletko pohtinut, miksi kaikesta ahkerasta asiakkaiden datan keräämisestä huolimatta tuotteet ja palvelut tuntuvat niin usein muovisilta ja melkein toistensa kopioilta? Ehkä juuri siksi.

Käytännössä usea loistava tuote ja palvelu jää kilpailijoiden jalkoihin, koska etiikka ja tähän liittyvät vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa tai niistä ei osata viestiä puhuttelevalla tavalla. Ajat ovat muuttuneet ja näiden seikkojen ohi kävelevät organisaatiot kaivavat maata jalkojensa alta.

Asiakkaat arvostavat, luottavat ja sitoutuvat, jopa paikoin mukautuvat, organisaatioon, joka ottaa etiikan tosissaan. Etiikka on silta, jonka kautta asiakkaat ottavat tuotteet ja palvelut omikseen. Monitahoinen työ etiikan äärellä tarjoaa samalla mahdollisuuden olla aidosti omannäköinen ja kiinnostava asiakkaiden silmissä.

Etiikka herättää tunteen, joka muistetaan.

2. Työntekijöiden vuoksi

Merkitys on paras motivoiva voima työnteolle. Usein jopa parempi kuin palkka. Työnteon merkityksellisyyden ytimessä on etiikka.

Parhaat työntekijät valitsevat organisaatiot etiikkansa mukaan ja haluavat vaikuttaa työssään arvoihin. Parhaiksi työntekijöiksi tullaan etiikan motivoimina. Etiikka on lisäksi keskeisessä asemassa työntekijöiden sitoutumisessa organisaatioon.

Työyhteisöt myös onnistuvat tai kaatuvat etiikkansa mukana. Moni asia on työpaikoilla solmussa oikeasti siksi, että pohjalla olevista käytännön arvovalinnoista ei ole puhuttu, päästy selvyyteen tai niihin ei ole aidosti sitouduttu.

Parhaimmillaan etiikka luo tilaa erilaisille ajatuksille ja äänille tulla kuulluiksi, mikä on innostavien ja inhimillisten työyhteisöjen kulmakivi.

3. Johtajien vuoksi

”Opiskele historiaa, opiskele historiaa. Historiasta löytyvät kaikki valtioviisauden salaisuudet”, sanoi aikanaan Winston Churchill. Vaikka Churchill puhui tässä tapauksessa hieman eri asiasta kuin johtajuudesta, tarkoitti hän käytännössä paljolti tätä. Etiikan pohtiminen johtamisessa vie tämän pitkän ja rikkaan historian äärelle, sillä eettisyys on tosiasiassa aina ollut yksi johtamisen perustavimmista teemoista.

Eettinen johtaminen onkin käytännössä aikojen saatossa testattujen syvien johtamisen periaatteiden ymmärtämistä ja soveltamista arkeen. Eettisen johtajuuden ydinajatus on nähdä olennainen ja mahdollinen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa yli kankeiden roolien ja järjestelmien.

Syventyminen etiikkaan auttaa olemaan ihminen ihmiselle.

4. Muiden sidosryhmien vuoksi

Yritysvastuu, tai laajemmin ottaen organisaatioiden yhteiskuntavastuu, korostuu. Esimerkiksi kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta ovat päivän sanoja.

Tämä kaikki tarkoittaa uusia velvoitteita. Lisäksi yritysten rahoitus riippuu entistä enemmän vastuullisuudesta. Nämä ovat vain joitakin osia siitä, miten etiikka ja vastuullisuus ovat yhä keskeisemmässä roolissa sidosryhmätyössä.

Organisaatiot voivat ottaa yhteiskuntavastuussaan aloitteen tai odottaa, että kilpailijat, kriittinen media, yleinen mielipide tai valvovat viranomaiset ottavat sen organisaatioiden puolesta.

Strategiatyössä ei ole enää varaa ohittaa yhteiskuntavastuuta. Eettinen palvelumuotoilu antaa konkretiaa ja syvyyttä vastuullisuustyölle.

5. Koska työelämän etiikka ja vastuullisuus ovat tärkeitä ja taitolajeja

Tiedätkö sen tunteen, kun asiat alkavat yksinkertaisesti luistaa? Kun maailma kävelee rinnallasi, tukee ja on myötämielinen? Pohjimmiltaan tämä myötäinen tuuli liittyy usein etiikkaan ja arvoihin, kuten yhtä lailla myös vastatuuli. Oletko huomannut?

Älä siis jää jälkeen käynnissä olevasta etiikan ja vastuullisuustyön murroksesta. Näihin asioihin panostaminen on merkittävää kehitystyötä ja osa arkea yhä useammassa organisaatiossa.

Älä myöskään lähde soitellen sotaan ja tee vain näennäismuutosta, vaan luota apuun aidoilta ammattilaisilta, sillä todellinen työ etiikan ja vastuullisuuden äärellä on muuta kuin tilapäinen työyhteisön kehittämiskipinä, uusi raportointijärjestelmä tai markkinointitemppu. Taustalla pitää olla vankkaa tutkimustietoa ja kokemusta. Esimerkiksi muodikas vastuullisuuskonsultointi voi tarkoittaa kaikkea mahdollista viherpesusta syvälliseen muutokseen.

Lopulta vain autenttinen eettinen vuorovaikutus toimii ja kestää. Sitä varten tarvitaan organisaatioissa ammattitaitoista, kokonaisvaltaista ja aidosti arjesta ponnistavaa etiikan lähestymistä – tarjoamaamme, uraauurtavaa eettistä palvelumuotoilua.

Koska pitää olla jalat maassa kuin siilillä.