fbpx

Maailman suurimman pr-yhtiön Edelmanin viime vuonna teettämässä laajassa kansainvälisessä selvityksessä käy ilmi, että kuluttajat useissa maissa asettavat merkittävän painoarvon sille, että brändit ovat selkeästi sosiaalisesti vastuullisia toiminnassaan.

Selvityksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista (64%)  on määriteltävissä sosiaalisesti tietoisiksi kuluttajiksi. Enemmistö näistä kuluttajista joko ostaa brändiä ensimmäistä kertaa, koska mieltää brändin sosiaalisesti vastuulliseksi, tai vastaavasti lopettaa asiakkuuden vastuullisuuden puutteen vuoksi (mihin kuluttajat mieltävät myös passiivisuuden). Ylipäänsä selvitys tuo esille, että sosiaalisesti tietoiset kuluttajat ottavat kiinteästi huomioon ostopäätöksissään brändien sosiaalisen vastuullisuuden.

Kiinnostavasti on nähtävissä selkeä trendi, sillä sosiaalisesti tietoisten kuluttajien ryhmä on kasvanut merkittävästi vuonna 2017 vastaavasti mitatusta 51% osuudesta. Sosiaalisesti tietoisten kuluttajien ryhmä jakautuu lähes tasan ”johtajiin” ja ”seuraajiin”. Ensimmäinen ryhmä kytkee kulutuspäätöksensä voimakkaasti identiteettiinsä ja arvoihinsa ja tuo tätä selkeästi esille. Jälkimmäinen ryhmä ei toimi yhtä avoimesti mutta silti kytkee kulutuspäätöksensä selkeästi brändien sosiaaliseen vastuullisuuteen.

Selvitys romuttaa monia aihepiirin ennakkoluuloja. Usein länsimaihin rajoittuvaksi mielletty sosiaalisen vastuullisuuden teema nousee selvityksessä yhtä voimakkaasti esille myös länsimaiden ulkopuolella. Yhtä lailla sosiaalinen vastuullisuus koetaan merkittäväksi kaikissa ikäryhmissä, joskin nuoremmat painottavat brändien sosiaalista vastuullisuutta jonkin verran enemmän. Lisäksi kuluttajat kokevat brändien sosiaalisen vastuullisuuden merkittävänä tekijänä kaikissa tuloluokissa, joskin vastuullisuus painottuu eniten ansaitsevien suunnalla.

Tiivistäen, vastoin ennakkoluuloja erot sosiaalisen vastuullisuuden teemassa eri maiden ja ryhmien välillä eivät ole kovin suuria.

Selvitys myös ohjeistaa brändejä vastaamaan kasvavaan trendiin pohtimalla, miten ne voisivat kytkeä sosiaalisen vastuullisuuden entistä paremmin ja kattavammin toimintaansa. Selvityksen mukaan kuluttajat vierastavat pelkkää markkinointipohjaista lähestymistapaa ja sen sijaan toivovat, että sosiaalinen vastuullisuus näkyisi autenttisesti ja luontevasti brändien teoissa kaikilla tasoilla: muun muassa palveluissa ja tuotteissa, työntekijöiden ja työkulttuurin suhteen, toimitusketjuissa, vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja yhteiskunnan kanssa.

Aivan kuten me EthosWorkilla uskomme eettiseen palvelumuotoiluun.

Heikki / EthosWork