fbpxMistä on kysymys?


Palvelumuotoilu on vakio

Palvelumuotoilu on toimivien ja menestyvien organisaatioden uusi normaali. Kyse on oikeastaan yksinkertaisesta asiasta. Palvelumuotoilun ydin on katsoa organisaation toimintaa eri tahojen silmin: asiakkaiden, työntekijöiden, johtajien ja muiden sidosryhmien kautta.


Olennaista on havainnoida sitä, mikä on eri tahojen aito kokemus organisaatiosta ja sen toiminnasta. Käytännössä palvelumuotoilun pyrkimyksenä on muotoilla tämän tiedon pohjalta organisaation päämäärien mukaiset, yhtenäiset ja jouhevat organisaation toimintatavat ja viime kädessä toimintakulttuuri.

Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei tietenkään käytännössä ole tätä. Usein käytännön haasteena palvelumuotoilun onnistumisessa on tarpeeksi hyvien työkalujen puuttuminen: työkalujen, joiden kautta päästään kiinni eri tahojen kokemuksiin, sekä työkalujen, joiden kanssa muutosta voidaan aidosti toteuttaa ja vakiinnuttaa. Pelkät ylhäältä alaspain toteutetut, tai päälle liimatut, tai epäaidot muutokset eivät onnistu. Pelkät jipot eivät riitä.

Jalat maassa kuin siilillä

Toimiva ja kestävä organisaatioiden palvelumuotoilu ponnistaa keskeisesti asiakkaiden, työntekijöiden, johtajien ja muiden sidosryhmien eettisten odotusten tunnistamisesta ja näihin vastaamisesta, suoraan ja myös eettisen vuoropuhelun kautta, sillä etiikka ei tarjoa vain yhtä oikeaa vastausta. Pikemmin etiikka elää organisaatioiden arjessa ja olemuksessa. Tämän etiikan ja esimerkiksi siihen liittyvien vastuullisuuskäsitysten tunnistaminen, pohtiminen sekä niiden ympärillä tehtävä ammattitaitoinen vuorovaikutustyö tarjoaa autenttisen ja vakaan pohjan organisaatioiden palvelumuotoilulle.

Sitä on eettinen palvelumuotoilu.

Tutustu myös palveluihimme. Teesimme eettisen palvelumuotoilun hyödyistä löydät puolestaan täältä.